Kunst_5.jpg

Kronika LŠ Podkrnos

LŠ v Podkrnosu ima dolgo tradicijo. 1863 so poučevali v farni šoli. 26 let, pozneje pa je bilo nad 100 učenk in učencev v enem razredu. To je bilo še za takratni čas veliko. Prošt Trobesch je podaril okraju zemljišče in les za gradnjo, tako so lahko zgradili šolo.1898 so se otroci in učitelji preselili v novo poslopje.. Nekaj desetletij pozneje je bila šola spet premajhna. 1972 so odprli današnjo šolo, katero so tudi že morali povečati. Jeseni 2004 smo dobili novo telovadnico, kar nas zelo veseli. V poslopju sta tudi otroški vrtec in popoldansko varstvo.

Na šoli je trenutno 9 razredov. V petih razredih so otroci tudi prijavljeni k dvojezičnemu pouku. Zanimanje za drugi deželni jezik močno raste.Seveda se vsi otroci učijo tudi angleščine. Učiteljice se vsi trudimo, da otroci radi hodijo v šolo in da se učijo tudi dobrega sožitja med kulturami in narodi. Delamo različne projekte, projektne dneve in izlete.

  • Vodni projekt za 3. razrede: Otroci so aktivno spoznavali kako važna je voda za naše preživetje.
  • Tudi zdrava prehrana igra važno vlogo na naši šoli. Pri izvedbi projekta zdrava prehrana so kuhali, pekli, pripraviljali
  • amazke in sadne solate.. Vsak teden enkrat cela šola pripravlja in uživa zdravo malico.
  • Nekateri grejo v muzej, na naso solo pa muzej pride. Skupina KIDSMOBIL z otroci odkriva svet barv, z njimi potuje v rimski cas in v šolo naših babic in prababic .Otroci pa raziskujejo v laborju in zvejo kako je je Auer von Welsbach odkril žarno nogavico in luč.

Šola ima lep travnik in hribček, kjer se otroci lahko sprostijo v odmorih. Pozimi se sankajo, poleti pa se igrajo s prijatelji razlicne igre.

Od leta 1978 deluje na soli tudi združenje staršev. Poleg božičnega bazarja organizira poletno veselico in pustovanje. Tudi bivši šolarji radi prihajajo na te veselice.